Pallo pouta

PALLO

Arrow
Arrow
“Pallo” necklace; plywood, 2014
Slider

BACK TO JEWELRY